Wie is Jezus?

Is Hij de Zoon van God? Wat is de hemel? Wat heeft God voor mij in petto? Wat als ik niet geloof? Wat zegt God over ...? Vind antwoord op jouw vragen!
Lees meer ..

Video

Jouw vragen

Soms lijkt de Bijbel een onbegrijpelijk boek met moeilijke begrippen. Daarom willen we op een eenvoudige manier deze begrippen dichterbij je brengen, door de Bijbel zelf te laten spreken en wat uitleg daarbij te geven. Lees verder...

Wat is zonde?

Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

Toen God de wereld schiep was de mens volmaakt en kende geen zonde. De mens leefde in harmonie met God. Wel gaf God de mens het gebod dat hij van alle bomen in de hof mocht eten, behalve van één boom. Als hij daar toch van at, zou hij sterven.

  • "En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis, van goed en kwaad, daarvan zult u niet eten, want ten dage, dat u daarvan eet, zult u voorzeker sterven…" (Genesis 2:16-17)
Lees verder...